Dit is waar werkzoekenden in 2022 naar opzoek zijn

Zowel werkgevers als werkzoekenden zijn opzoek naar de juiste match, maar er bestaat een verschil tussen de to-do-lijst van werkgevers en het verlanglijstje van kandidaten. In een wereldwijd onderzoek van Monsterboard (2022) zijn de prioriteiten van werkgevers en kandidaten met elkaar vergeleken. 

Zo zijn er een aantal grote verschillen te zien. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de bedrijfsplannen aan  te passen naar de wensen van de kandidaten. Alleen zo loopt het schaarse talent door het personeelstekort nog bij jou naar binnen! 

Wat voor baan werkzoekenden willen

In de tabel hieronder is te zien wat voor baan kandidaten willen (linkerzijde) en aan welke plannen werkgevers werken (rechterzijde). Zoals u ziet zien, zitten werkgevers en kandidaten op dezelfde golflengte als het gaat om flexibiliteit. Daarentegen komen andere prioriteiten niet overeen.  

Financiële vergoedingen boven op het salaris – de 2e prioriteit op het verlanglijstje van kandidaten – komt niet eens voor op de to-do-lijst van werkgevers. Kandidaten zijn op zoek naar salarisbescherming, maar werkgevers hebben daar minder oog voor. Ook op het verlanglijstje van kandidaten, maar niet bij werkgevers: vaardigheidstraining en -ontwikkeling. Dit heeft prioriteit voor meer dan 1 op de 5 kandidaten, namelijk 22%.  

Werken op afstand

Het ‘remote’ werken, wat door de coronacrisis een standaard werd in de maatschappij, staat ook na de crisis nog op de planning van werkgevers. Ondanks dat werkgevers hier veel aandacht aan besteden, blijkt het voor veel kandidaten geen prioriteit te zijn.   

Belangrijkste drijfveren voor carrière keuzes van werkzoekenden

Vergoeding is nog altijd de belangrijkste drijfveer bij de keuze voor een nieuwe baan. Maar laten we het toch even over punt twee en punt drie hebben. Veel werkzoekenden zoeken betekenis in hun werk. Hier zou het werkgeversmerk goed op in kunnen spelen. Laat zien met wat voor doel een kandidaat komt te werken. Wat levert het op voor de maatschappij of voor het bedrijf zelf? Ook wordt een veilige werkomgeving erg belangrijk gevonden. 

Het vermelden waard: 43% van de werkgevers geeft aan vragen te krijgen van kandidaten over veiligheid en protocollen.  

Het verschil tussen generaties

De verschillen tussen generatie Z (de generatie die nu het werkveld betreedt) en de oudere werkzoekenden zijn zodanig groot dat ze interessant zijn om te vermelden. Zo vinden jongere werkzoekenden ontwikkeling in vaardigheden, loopbaanontwikkeling en flexibiliteit erg belangrijk. Daartegenover geven oudere werkzoekenden het meest om menselijk contact, een veilige werkomgeving en vergoeding. Bekijk dus goed in welke generatie de kandidaten zitten die u zoekt zodat hierop ingespeeld kan worden.  

Flexibel worden in het eisenpakket

In deze krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om als werkgever flexibeler te worden in de eisen voor kandidaten. Zo is in de tabel hieronder te zien welke branches vergevingsgezind zijn voor verschillende eisen. Met deze inzichten kun je inzien of jij kansen laat liggen op het gebied van kandidaten die jouw concurrenten wel benutten.