De 10 arbeidsmarkttrends van 2024

sollicitatiegrek

De Nederlandse arbeidsmarkt roept al geruime tijd om fundamentele veranderingen, maar de politieke agenda had andere prioriteiten. In 2024 wachten we op een nieuw kabinet, en veranderingen in wet- en regelgeving zijn pas na de zomer van 2025 te verwachten. In 2023 zijn de problemen op de arbeidsmarkt gegroeid, maar door de lage werkloosheid lijkt er geen urgentie te zijn.

In Nederland zijn er ongeveer 10 miljoen werkenden, en het opvallende is dat er zo’n 20.000 bureaus zijn die zich bezighouden met het bemiddelen van deze werkenden. Dit betekent gemiddeld één bureau per 500 werkenden, zowel in vaste dienst als niet. Daarnaast zijn er meer dan 130,000 recruiters, intercedenten en consultants actief, wat neerkomt op één recruiter per ongeveer 75 mensen. Dit aantal lijkt buitengewoon hoog. Opmerkelijk is dat de meeste eigenaren van deze bureaus multimiljonairs zijn, wat de concurrentie in de markt lijkt te verminderen. De arbeidsmarkt is uitgegroeid tot een zeer lucratief verdienmodel, waar ongeveer 10% van het BBP in omgaat.

Onbelangrijke strijd en vakbondsmacht

De aandacht gaat naar schijnzelfstandigen, terwijl andere cruciale kwesties worden genegeerd. De vakbonden houden vast aan hun machtspositie, maar hun draagvlak bij werkenden neemt af. Werkgevers vinden cao’s handig voor marktconforme loonontwikkeling, maar dit gaat ten koste van moderne werkenden, jongeren en schaarse doelgroepen zoals praktisch opgeleiden, onderwijzers en zorgprofessionals.

De 10 arbeidsmarkt trends van 2024

 1. Beroepsonderwijs (BO) is populair

  Minister Dijkgraaf benadrukt de discriminatie op basis van opleidingsniveau op de arbeidsmarkt. Initiatieven zoals Guruz en de acceptatie van ‘slimme handen’ tonen veranderingen aan.

 2. Meer productiviteit nodig

  Innovatie, robotisering en digitalisering zijn essentieel om de arbeidsproductiviteit te vergroten en te voldoen aan de groeiende vraag met een beperkt aantal mensen.

 3. Opkomst van CoPilot

  Microsoft CoPilot zal een game changer worden, geïntegreerd in dagelijkse tools zoals Word en Teams, waardoor A.I. in 2025 of 2026 een explosie zal ervaren.

 4. Jobboards en socials in neergang

  Ondanks het blijvende belang van jobboards en social media in wervingscampagnes, staan ze onder druk door afnemende effectiviteit en groeiende kosten.

 5. (Vrouwelijk) talent verlaat LinkedIn

  Hoewel LinkedIn nog steeds een belangrijk wervingsinstrument is, kent het platform problemen zoals inactieve accounts en een oververtegenwoordiging van mannen. Recruiters moeten alternatieve strategieën overwegen.

 6. Benaderen is het nieuwe werven

  De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat baanzoekers achterover kunnen leunen, en recruiters moeten actief benaderen om talent aan te trekken.

 7. Doorbraak van e-commerce-aanpak

  Recruitment marketing automation wordt steeds belangrijker, ondersteund door e-commerce-technologie en integratie met verschillende platforms.

 8. Human touch wint van high tech

  Ondanks technologische vooruitgang blijft de menselijke factor essentieel in recruitment, vooral omdat echte communicatie en contact steeds zeldzamer worden.

 9. NKO’s en fake applicants

  No-shows (NKO’s) en nep sollicitanten vormen uitdagingen op de arbeidsmarkt, en technologische oplossingen worden gezocht om hiermee om te gaan.

 10. Betekenisvol werk

  Werkzoekenden hechten steeds meer waarde aan betekenisvol werk, dat inhoudelijk uitdagend is en ruimte biedt voor ontwikkeling en autonomie.

  Wat betreft de arbeidsmarktvoorspellingen voor 2024 wordt verwacht dat de arbeidsmarkt nog steeds krap zal zijn, maar iets minder dan voorheen. De ratio van werklozen versus vacatures zegt niet alles, maar het blijft een veelgebruikte indicator om schaarste aan te geven. Het rode vlak van krapte zal naar verwachting veranderen naar oranje, wat betekent dat er nog steeds sprake is van een werknemersmarkt, maar er ook wat meer aanbod zal zijn van werklozen en potentiële werknemers.