Bij RAAS vinden we jouw privacy erg belangrijk. Dit betekent dat wij vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens de geldende privacywetgeving omgaan met de gegevens die wij over jou te weten komen. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe RAAS omgaat met de persoonsgegevens die wij verwerken van kandidaten en werknemers.


Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens
RAAS B.V. (KvK-nummer: 82153248) is verantwoordelijk voor het verwerken van je persoonsgegevens. Dit betekent dat RAAS B.V. bepaalt – rekening houdende met de geldende privacywetgeving – welke gegevens er van jou worden verwerkt, hoe dat gebeurt, voor welke doelen en voor hoe lang. RAAS B.V. (hierna: ´RAAS´ of ´wij´) verwerkt persoonsgegevens onder andere door ze op te slaan of te delen met andere partijen.


Welke persoonsgegevens verwerken wij van kandidaten en medewerkers?
Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de diensten en functionaliteiten waar jij gebruik van maakt. Hieronder vind je de gegevens die wij op verschillende momenten van je kunnen verwerken.


Inschrijven
Op het moment dat jij je bij RAAS inschrijft/solliciteert via onze website, kunnen wij de volgende gegevens verwerken: • Voornaam

 • Achternaam

 • Telefoonnummer en e-mailadres

 • Curriculum vitae (cv) (let op: zet nooit je BSN op je cv!)


Aan de slag


Op het moment dat je bij of via RAAS gaat werken, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: • Kopieën van certificaten en diploma´s

 • Kopie van geldig identiteitsbewijs met burgerservicenummer (BSN)

 • Kopie bankpas en ingangsdatum bankgegevens

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en andere screeningsuitslagen (afhankelijk van de functie)

 • Werkvergunning en verblijfsvergunning (indien nodig)

 • Arbeids-, plaatsings- en opleidingsovereenkomsten, en overige overeenkomsten

 • Aanvullende arbeids- en salarisafspraken, loonstroken, jaaropgaven, loonbelastingverklaringen en declaraties

 • Gegevens over verlof, ziekte, uitkeringssituatie, verzuim en pensioen

 • Correspondentie, klachten, waarschuwingen, verslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken, persoonlijke werkaantekeningen van recruiters

 • Overige gegevens die noodzakelijk zijn voor onze personeels-, salaris- en verzuimadministratie


Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens? • Je relevante jobs te kunnen aanbieden op onze website

 • Je te kunnen bemiddelen naar werk

 • Jouw beschikbaarheid te kunnen vaststellen

 • Jouw geschiktheid voor een functie te kunnen onderzoeken

 • Een screening te kunnen uitvoeren (als dat nodig is)

 • Een werknemer-werkgeverrelatie met je aan te gaan

 • Je voor te kunnen stellen aan een potentiële werkgever

 • Je te kunnen inzetten en inplannen bij een werkgever

 • Overeenkomsten met je te sluiten en deze uit te kunnen voeren

 • Jouw persoonlijke ontwikkeling te kunnen stimuleren door je opleidingen, trainingen en tests aan te bieden

 • Je te kunnen benaderen via telefoon, mail of post over werkgerelateerde zaken, relevante vacatures, nieuws, events, (gepersonaliseerde) aanbiedingen of het updaten van je account. Je kunt worden benaderd door alle dochterondernemingen van RAAS B.V.

 • Je per post aanbiedingen van RAAS toe te kunnen sturen die voor jou interessant zijn en kunnen bijdragen aan jouw verdere ontwikkeling op persoonlijk en maatschappelijk vlak.

 • Te kunnen beoordelen of je voor premiekortingen of subsidies in aanmerking komt

 • Relevante personeels-, financiële, uren-, verzuim- en salarisadministratie bij te kunnen houden

 • Onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen, zoals bij arbeidsongeschiktheid


Waarom mogen wij deze persoonsgegevens verwerken?Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Roepnaam en achternaam
·       Geslacht
·       Telefoonnummer
·       E-mailadres
·       Woonadres
Correspondentie, planning en arbeidsbemiddeling (wij helpen je bij het vinden van de juiste baan) Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Cv
·       Opleidingen (studies, trainingen, cursussen)
·       Werkervaring (werk, stages, vrijwilligerswerk)
·       Referenties en getuigschriften (van andere werkgevers)
·       Beschikbaarheid
·       Talen
·       Certificaten en diploma’s
·       In het bezit van een rijbewijs en auto
·       Motivatiebrieven
·       Correspondentie over sollicitatie
·       Dienstverbanden
·       Functie
·       Regio’s
·       Sollicitaties
Arbeidsbemiddeling Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Opleidingsovereenkomsten Persoonlijke ontwikkeling en arbeidsbemiddeling Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Arbeidsovereenkomsten
·       Plaatsingsovereenkomsten
·       VOG of andere screenings inclusief uitslagen
·       Overige formulieren en overeenkomsten
Aan het werk gaan bij een opdrachtgever Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Voorletters en achternaam
·       Geboortedatum
·       Adres
·       BSN
·       Aanvullende arbeids- en salarisafspraken
·       Datum indiensttreding
·       Verlof
·       Ziektestaten en pensioenverplichtingen
·       Werktijden en gewerkte uren
·       Kopie bankpas en ingangsdatum bankgegevens
·       Loonbelastingverklaringen, zoals loonheffingskorting, uitbetalingsfrequentie, loonstroken en jaaropgaven, declaraties, inclusief bijlagen, soort legitimatiebewijs en kopie legitimatiebewijs (inclusief BSN), land (nationaliteit)
Identificatie en personeels-, salaris- en fiscale administratie Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang3 en noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen4
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Gegevens over vakantie, verlof, arbeidshandicap, zwangerschap en pensioen
·       Gegevens over ziekte, verzuim en uitkeringssituatie
Personeels- en verzuimadministratie Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1 of noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang3
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Klachten
·       Waarschuwingen
·       Verslagen van beoordelings- of functioneringsgesprekken
·       Persoonlijke werkaantekeningen van recruiter
Personeelsadministratie (opbouw personeelsdossier) Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Opt-ingegevens: e-mailadres, datum status (ingeschreven of uitgeschreven), hoe verkregen en voor welke doelen Het ontvangen van e-mails, zoals vacature-alerts Toestemming2
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Opt-ingegevens: mobiel telefoonnummer  Het starten van een WhatsApp chat Toestemming2
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Datum aanmelding, datum laatste login, datum laatste wijziging Accountbeheer Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst1
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       E-mailadres
·       Voornaam
·       Achternaam
·       Geslacht
·       Geboortedatum
·       Postcode
·       Telefoonnummer
Aanmelden voor vrijwilligerswerk bij NLvoorelkaar Noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang3
Welke gegevens verwerken wij? Waarom? Rechtsgrond?
·       Voornaam
·       Achternaam
·       Woonadres
Verzenden van (gepersonaliseerde) aanbiedingen per post Noodzakelijk voor het behartigen van ons gerechtvaardigd belang3

RAAS mag deze gegevens op basis van de privacywetgeving verwerken, omdat: • Wij je daarvoor in sommige gevallen nadrukkelijk om toestemming hebben gevraagd

 • Het noodzakelijk is om een overeenkomst die wij met jou hebben, uit te kunnen voeren. Denk aan de arbeidsovereenkomst die je met ons aangaat als je via ons aan het werk gaat

 • Het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij zijn als werkgever bijvoorbeeld verplicht om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan

 • Het noodzakelijk is voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang, waarbij wij eerst afwegen of ons belang echt zwaarder weegt dan jouw privacybelangen.


Wat zijn de doelen en grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens?


In het volgende schema staat welke persoonsgegevens wij precies verwerken, waarom wij dat doen en welke rechtsgronden wij daarvoor hebben.


1 Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Hierbij gaat het om de arbeidsovereenkomst die je met ons sluit als je via RAAS aan de slag gaat. Het is dan noodzakelijk bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken om te kunnen helpen bij het vinden van een nieuwe baan of om je een bepaalde functionaliteit te kunnen aanbieden.


2Toestemming. Je geeft toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken.


3 Noodzakelijk voor het kunnen behartigen van ons gerechtvaardigd belang. De verwerkingen zijn noodzakelijk voor het behartigen van een belang van ons. Denk bijvoorbeeld aan het belang van RAAS om bepaalde functionaliteiten aan jou te kunnen aanbieden. Of dat wij moeten kunnen bewijzen dat wij hebben gecontroleerd of het rekeningnummer dat jij doorgeeft inderdaad op jouw naam staat.


4 Noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat wij als werkgever verplicht zijn om een kopie van de legitimatiebewijzen van medewerkers op te slaan.


Welke persoonsgegevens verwerken wij van websitebezoekers?


Op het moment dat je een van onze websites bezoekt of gebruikmaakt van een van de functionaliteiten van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van je verwerken: • Gebruikers ID

 • Unique identifiers

 • IP-adres

 • Geschatte locatie (op basis van IP-adres)

 • De internetbrowser die je gebruikt

 • Je websitegedrag en activiteiten (zoals clicks, pageviews en zoekopdrachten, inschrijving, sollicitaties, favoriete vacatures en instellen van een e-mailalert)

 • Soort apparaat (smartphone, tablet, desktop)

 • Feedback en gesprekken (via de live chat en via WhatsApp Business API)

 • Persoonsgegevens voor deelname aan polls en surveys


Deze gegevens gebruiken wij om je een dienst of functionaliteit te kunnen aanbieden, de website te onderhouden en verbeteren en om de website persoonlijker en relevanter voor je te kunnen maken. Wij mogen deze gegevens verwerken omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben, namelijk: de website te kunnen verbeteren en deze beter af te kunnen stemmen op jouw behoeftes en wensen.


Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?


Je gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is. Daarbij kijken wij naar het doel waarvoor we de gegevens aan je hebben gevraagd. Ook houden wij rekening met wettelijke bewaartermijnen. Zo staat er bijvoorbeeld in de Wet op de loonbelasting dat wij als werkgever van jou als werknemer – een kopie legitimatiebewijs moeten bewaren tot vijf jaar nadat je uit dienst bent. Na afloop van de bewaartermijnen worden je gegevens automatisch verwijderd of geanonimiseerd.


Wat doen wij om je persoonsgegevens te beveiligen?


Wij beveiligen je persoonsgegevens op verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je gegevens bij ons veilig zijn en blijven. Dat doen wij bijvoorbeeld door de toegang tot je persoonsgegevens te beperken, jouw account te beveiligen, gebruik te maken van veilige communicatiekanalen en systeem- en netwerkbeveiliging. Wij hebben een intern beveiligingsbeleid waarin staat welke maatregelen wij allemaal nemen voor de beveiliging van je gegevens.


Met welke derde partijen delen wij je persoonsgegevens?


RAAS deelt je persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat mag op basis van geldende privacywetgeving. Deze andere partijen kunnen dochterondernemingen zijn RAAS B.V., organisaties die op zoek zijn naar personeel, opleiders en trainers, overheidsinstanties (zoals UWV of Belastingdienst) en zakelijke relaties (zoals arbodiensten).


Om onze diensten te kunnen uitvoeren, krijgen wij daarnaast hulp van partijen die voor ons gegevens van jou verwerken. Denk bijvoorbeeld aan de softwareleverancier van het verloningssysteem dat wij gebruiken om jou te kunnen uitbetalen. Met dit soort partijen maken wij afspraken over goede beveiliging, geheimhouding en de rechten die jij hebt en moet kunnen uitoefenen. Deze afspraken nemen wij op in een verwerkersovereenkomst met de derde partij.


Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met je persoonsgegevens?


Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Komen we er na overleg nog steeds niet met elkaar uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP is de Nederlandse toezichthouder op de naleving van privacywetgeving.


Contact opnemen?


Vragen, opmerkingen of je rechten uitoefenen? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon, e-mail of post. • Telefoonnummer: 085 007 0769

 • E-mailadres: contact@raas.today

 • Postadres: De Bleek 7, 3447 GV in Woerden


Cookiestatement


Maken wij gebruik van cookies?


Ja, wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals JavaScript. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat onze websites en apps goed werken en gebruiksvriendelijk zijn. Als je geen cookies wilt, pas dan de instellingen van je browser aan of verwijder de cookies. Let op: als je cookies uitschakelt, werken de websites en apps minder goed.


Wat zijn cookies en waarom zijn ze nodig?


Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op je laptop, tablet of smartphone als je een van onze websites bezoekt of apps gebruikt. Zo kunnen wij je bij een volgend bezoek herkennen en kan de informatie uit de bestandjes worden teruggehaald. Op die manier hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te vullen. Ook kunnen wij met cookies meten hoe onze websites en apps worden gebruikt. Op basis van die gegevens kunnen wij verbeteringen doorvoeren.


Welke cookies en technieken gebruiken wij?


RAAS gebruikt standaard technieken die voor vrijwel alle websites en apps worden gebruikt. Deze technieken zorgen er samen met cookies voor dat ons systeem informatie kan verzamelen en opslaan.


De cookies die wij gebruiken, zijn: • Functionele cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat onze websites en apps goed werken. Ook wordt hiermee informatie opgeslagen om het gebruiksgemak te vergroten, denk bijvoorbeeld aan je gebruikersnaam.

 • Analytische cookies: Deze cookies meten hoe je onze websites en apps gebruikt. De informatie wordt geanalyseerd om verbeteringen te kunnen doorvoeren.

 • Socialmediacookies: Deze cookies zorgen ervoor dat je bepaalde informatie direct kunt delen op social media. Dat kan via de links en buttons op onze websites of in onze apps.

 • Advertentiecookies: Deze cookies worden geplaatst door derden (zoals Google) om je relevante advertenties te tonen.


Cookies niet toestaan, verwijderen of instellingen aanpassen?


Je kunt zelf bepalen of je cookies wilt toestaan of weigeren. Als je niet wilt dat er cookies in je internetbrowser worden opgeslagen, pas dan de instellingen van je browser aan. Ook kun je instellen dat je een melding krijgt als er een cookie wordt geplaatst. Opgeslagen cookies kun je verwijderen via je browserinstellingen.