Personeelstekort: 27 oplossingen om dit tegen te gaan

Wat te doen aan personeelstekort

Steeds meer bedrijven kampen met personeelstekort. Dit tekort heeft verschillende oorzaken. Hoe speel je in op deze tekorten zodat je bedrijf en je personeel er niet aan ten onder gaat? Wat vind personeel belangrijk bij een baan en waar zijn werkzoekenden naar opzoek?

Wat te doen aan personeelstekort?

Om personeelstekort op te kunnen lossen geldt er altijd een snelle oplossing. Namelijk intensiever werven of het bieden van betere arbeidsvoorwaarden dan de concurrentie. Maar dit is niet altijd mogelijk of effectief. Daarom heeft het UWV onderzocht hoe bedrijven hun personeelstekort op een andere manier kunnen oplossen en hebben dit uitgewerkt in 27 oplossingen. Deze zijn te verdelen in 3 strategieën:

 • Aantrekken van nieuw talent
 • Het anders organiseren van werk
 • Het binden en boeien van medewerkers

Aantrekken van nieuw talent: 10 oplossingen

Als er een functie vervuld moet worden maar niemand gevonden kan worden met ervaring kan er gezocht worden naar nieuw talent. Dit kan binnen of buiten de eigen organisatie. Zo kunnen medewerkers binnen de organisatie omgeschoold worden naar functies waar tekorten zijn.

Daarnaast kan nieuw personeel van buiten de organisatie worden aangetrokken, zoals werkzoekenden, mensen uit andere sectoren, statushouders, werknemers uit het buitenland en mensen met een arbeidsbeperking. Het helpt om bij het vervullen van vacatures breder te kijken dan alleen naar opleiding en ervaring. Zo kan er ook gekeken worden naar competenties en talenten.

 1. Huidig personeel scholen
 2. Werkzoekenden werven en scholen
 3. Mensen aannemen uit andere sectoren
 4. Breder kijken dan traditioneel CV
 5. Jongeren interesseren
 6. Inzet mensen met arbeidsbeperking
 7. Gepensioneerden inzetten
 8. Inzet statushouders
 9. Werven in andere regio’s
 10. Werven in het buitenland

Werk ander organiseren: 7 oplossingen

Door het werk anders te organiseren kan er vaak efficiënter worden gewerkt waardoor er minder of ander personeel nodig is om het personeelstekort op te lossen. Zo kunnen taken anders worden verdeeld of onnodige administratie worden geschrapt. Ook kan de inzet van technologie werk uit handen nemen waardoor er minder personeel nodig is. Daarnaast kan er gekeken worden of huidige medewerkers meer uren willen én kunnen werken of kunnen juist deeltijdmogelijkheden worden aangeboden.

 1. Anders kijken naar taken en functies
 2. Aanpak administratieve belasting
 3. Meer uren werken mogelijk maken
 4. Breder kijken dan alleen fulltime contracten
 5. Ervaren en onervaren collega’s met elkaar laten optrekken
 6. Samenwerken met andere bedrijven
 7. Inzet technologie

Binden en boeien: 10 oplossingen

Door aandacht te besteden aan de ontwikkelingen van medewerkers, werkdruk, roosters, arbeidswaarden, gezondheid en sfeer op de werkvloer ben je als werkgever aantrekkelijk voor nieuw personeel. Zo kun je voorlopen op je concurrent in de strijd voor waardevol personeel. Hierdoor hoef je minder tijd en moeite te steken in de werving van personeel.

Het is verstandig om als werkgever goed te luisteren naar wat werknemers belangrijk vinden. Niet alleen zodat personeel sneller bij je naar binnenloopt maar ook zodat personeel langer blijft hangen. Bovendien zijn tevreden werknemers de beste ambassadeurs om nieuwe werknemers aan te trekken.

 1. Ontwikkeling en uitdaging
 2. Scholingsmogelijkheden
 3. Vitaliteit
 4. Fysieke belasting verminderen
 5. Werkdruk verlichten
 6. Arbeidsvoorwaarden
 7. Werktijden en roosters
 8. Faciliteiten
 9. Sfeer en cultuur
 10. Employer branding