De toekomst van banen: reskilling en upskilling

banen

Het World Economic Forum publiceert om de twee jaar een rapport over de trends en toekomst van werk, getiteld “The Future of Jobs“. In dit rapport wordt een blik geworpen op de verandering in banen de komende vijf jaar, tot 2025. Hier zijn de belangrijkste bevindingen:

  1. In 2025 wordt bijna de helft van alle taken gedaan door machines
  2. Er komen veel nieuwe functies bij
  3. Banen die geautomatiseerd kunnen worden verdwijnen
  4. Reskilling is hét thema van de komende vijf jaar
  5. Top 10 skills voor 2025

  1. In 2025 wordt bijna de helft van alle taken gedaan door machines

  In 2020 was dat nog maar een derde en verrichtten mensen nog veruit het meeste werk. Door de coronapandemie zijn digitalisering en robotisering in een stroomversnelling terechtgekomen en daarom verwacht het WEF dat de ‘robotisering’ binnen vijf jaar stijgt van 33% naar 47%.

  2. Er komen veel nieuwe banen bij

  Dat de toenemende automatisering gevolgen heeft voor de wereld van werk is geen nieuwe trend, maar wel eentje die de komende jaren aan snelheid, impact en belang wint. Het World Economic Forum voorspelt dat de wereldwijde ‘robotrevolutie’ 97 miljoen nieuwe functies zal creëren, maar dat dit ten koste zal gaan van 85 miljoen banen die overbodig worden.

  Banen voor de toekomst

  Volgens het WEF zijn dit de 10 functies waar een grote vraag naar zal zijn:

  1. data-analisten en -wetenschappers 
  2. specialisten artificial intelligence en machine learning 
  3. big data-specialisten 
  4. informationsecurity-analisten 
  5. voedingsdeskundigen en -wetenschappers 
  6. specialisten organisatieontwikkeling 
  7. internet-of-things specialisten 
  8. ingenieurs financiële technologie (fintech) 
  9. digitale marketing- en strategiespecialisten 
  10. business development-professionals 

  Naast technologisch georiënteerde functies blijven medewerkers met de juiste soft skills, zoals projectmanagement, strategisch advies, organisatieontwikkeling en managementanalyse, belangrijk voor groeiende bedrijven. De gezondheidszorg en logistiek zullen ook steeds meer medewerkers nodig hebben.

  3. Banen die geautomatiseerd kunnen worden verdwijnen

  Banen die eenvoudig geautomatiseerd kunnen worden, zullen naar verwachting verdwijnen. Het WEF identificeert de volgende top 10 banen die vatbaar zijn voor automatisering:

  1. data-entry medewerkers
  2. administratief medewerkers/(directie)secretaressen 
  3. medewerkers boekhouding en loonadministratie
  4. productiemedewerkers
  5. medewerkers klantinformatie en -services
  6. managers business services en administratie
  7. kredietbeoordelaars
  8. bankmedewerkers
  9. kassamedewerkers
  10. verzekeringsagenten 

  4. Reskilling is hét thema van de komende vijf jaar

  Door veranderingen op de wereldwijde arbeidsmarkt zullen werknemers in 2025 over andere vaardigheden moeten beschikken dan nu het geval is. Het WEF voorspelt dat 40% van de kernvaardigheden van werknemers in de komende vijf jaar zal veranderen, wat betekent dat 50% van alle werknemers opnieuw geschoold moet worden.

  Naast reskilling waarbij je medewerkers dus zich dus nieuwe vaardigheden eigen maken is upskilling ook belangrijk. Bij upskilling breiden je werknemers hun bestaande vaardigheden verder uit: het is een verdieping of verbreding. In het Nederlands hebben we het dan over bijscholing.

  De voordelen van upskilling

  Investeren in je medewerkers loont. Hier vind je de voordelen van upskilling op een rij.

  • Je wordt een interessante werkgever: Medewerkers vinden het steeds belangrijker om te blijven leren en een betere versie van zichzelf te worden. Bied jij je werknemers daar de gelegenheid toe, dan maak je meer kans om je huidige medewerkers aan je bedrijf te binden en nieuw talent aan te trekken. Zeker in een schaarse arbeidsmarkt loont dat meer dan de moeite. Maak leren dus onderdeel van je bedrijfscultuur.
  • Je bent futureproof: Upskilling zorgt ervoor dat je medewerkers altijd helemaal up-to-date zijn. Ze weten wat er speelt, hoe ze moeten omgaan met veranderingen en ze hebben er bovendien het volste vertrouwen in dat zij zich kunnen meebewegen met toekomstige ontwikkelingen. Op zo’n team kun jij een prima toekomst bouwen. En dat levert je uiteindelijk zelfs een concurrentievoordeel op.
  • Je voorkomt uitval: Medewerkers die worden overvallen door nieuwe ontwikkelingen op hun werk en niet weten hoe ze daarmee moeten omgaan, kunnen gedemotiveerd raken. Uiteindelijk kunnen ze zelfs (langdurig) uitvallen. Door je medewerkers goed voor te bereiden op het hoe en waarom van upskilling en ze de ruimte te geven voor bijscholing, zorg je voor duurzame inzetbaarheid.
  • Je klanttevredenheid neemt toe: Bijscholing geeft je medewerkers zelfvertrouwen. Bovendien weten ze echt waar ze het over hebben. Zo kunnen ze je klanten beter helpen en neemt je klanttevredenheid dus toe.

  5. Top 10 skills voor 2025

  Door robotisering en digitalisering moeten mensen nieuwe vaardigheden aanleren of uitbouwen. Maar ook soft skills, zoals creativiteit, analytische vermogens en emotionele intelligentie, staan hoog op de verlanglijst.


  Het WEF heeft voor 2025 deze top 10 skills opgesteld:

  • analytisch denken en innoveren
  • actief leren, strategisch leren
  • het vermogen complexe problemen te kunnen oplossen 
  • kritisch en analytisch vermogen
  • creativiteit, originaliteit en initiatiefrijk 
  • leiderschap en sociale invloed
  • gebruik, monitoring en beheersing van techniek 
  • ontwerp en programmering van technologie 
  • veerkracht, stressbestendigheid en flexibiliteit 
  • logisch redeneren/argumenteren en nieuwe ideeën genereren 

  Leren als succesfactor

  Om de skill gap – het verschil tussen aanwezige en benodigde vaardigheden – te overbruggen, moeten we blijven leren en groeien. Daarom verdient de ontwikkeling van je personeel je volle aandacht en inzet. Gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden kan leiden tot het vertrek van je beste medewerkers en dat is iets wat je zeker niet wilt in deze tijd van schaarste op de arbeidsmarkt.