Wat houdt een arbeidsovereenkomst in?

Arbeidsovereenkomst

In de meeste gevallen is het wettelijk verplicht om een arbeidsovereenkomst schriftelijk aan te gaan. Dit betekent dat zowel de werkgever als de werknemer het document ondertekenen om aan te geven dat zij akkoord gaan met de inhoud ervan. Maar wat houdt een arbeidsovereenkomst nou precies in? Deze vraag beantwoorden wij in dit artikel.

Leestijd | 3 minuten

Wat is een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend contract tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkgelegenheid zijn vastgelegd. Het is een overeenkomst waarbij de werknemer zich verbindt om arbeid te verrichten onder gezag van de werkgever, in ruil voor loon.

Een arbeidsovereenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling worden aangegaan, maar het is altijd verstandig om de afspraken schriftelijk vast te leggen, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan. Het is gebruikelijk dat een arbeidsovereenkomst onder andere de volgende zaken regelt: de werkzaamheden die de werknemer zal verrichten, de duur van het dienstverband, het salaris en de werktijden.

Wat houdt een arbeidsovereenkomst in?

Enkele van de belangrijkste aspecten van een arbeidsovereenkomst zijn:

 • De naam en adresgegevens van zowel de werkgever als de werknemer
 • De startdatum van de werkgelegenheid
 • Het type werk dat de werknemer zal uitvoeren en de locatie van het werk
 • Het salaris of de vergoeding die de werknemer zal ontvangen, inclusief de betalingsfrequentie
 • De werktijden en de duur van de werkweek
 • Het aantal vakantiedagen dat de werknemer zal krijgen
 • De lengte van het proefperiode, indien van toepassing
 • De duur van de overeenkomst, indien van toepassing
 • Eventuele pensioenregelingen en verzekeringen die van toepassing zijn
 • Het ontslagrecht, inclusief de opzegtermijn en eventuele ontslagvergoedingen
 • De geheimhoudingsplicht en het eigendomsrecht van eventuele intellectuele eigendommen.

Een arbeidsovereenkomst wordt normaal gesproken getekend voordat een werknemer begint met werken bij een werkgever.