Wat doet een detacheringsbureau?

Detacheringsbureau

Wat is detachering?

Detachering is een vorm van tijdelijk personeelsuitlenen waarbij een bedrijf of organisatie (de opdrachtgever) tijdelijk personeel inzet van een ander bedrijf (het detacheringsbureau). De werknemer blijft in dienst bij het detacheringsbureau en wordt uitgeleend aan de opdrachtgever voor een specifieke periode en doel. Het bureau is verantwoordelijk voor de vergoedingen, verzekeringen en arbeidsvoorwaarden van de werknemers en bemiddelt bij eventuele conflicten. Dit biedt flexibiliteit voor de opdrachtgever en de kans voor de werknemer om ervaring op te doen en nieuwe vaardigheden te leren.

De werkwijze van een detacheringsbureau:

Een detacheringsbureau gaat over het algemeen als volgt te werk:

 1. Werving en selectie: Het detacheringsbureau werft en selecteert werknemers met de juiste vaardigheden en ervaring voor verschillende functies.
 2. Overeenkomst met werknemers: Het detacheringsbureau sluit een arbeidsovereenkomst af met de werknemers en is verantwoordelijk voor hun vergoedingen, verzekeringen en arbeidsvoorwaarden.
 3. Relatie met uitleenbedrijven: Het detacheringsbureau onderhoudt een netwerk van klanten (uitleenbedrijven) en bemiddelt tussen hen en de werknemers.
 4. Plaatsing van werknemers: Wanneer een uitleenbedrijf een tijdelijke behoefte heeft aan extra arbeidskrachten, vraagt het detacheringsbureau om geschikte kandidaten. Het bureau selecteert vervolgens een werknemer die aan de eisen van het uitleenbedrijf voldoet en plaatst deze bij het uitleenbedrijf.
 5. Begeleiding en ondersteuning: Het detacheringsbureau biedt begeleiding en ondersteuning aan zowel de uitgeleende werknemers als het uitleenbedrijf, waaronder het regelen van verlof, vergoedingen en arbeidsconflicten.
 6. Einde van de detachering: Aan het einde van de detachering keert de werknemer terug naar het detacheringsbureau of wordt aangenomen door het uitleenbedrijf. Het bureau blijft verantwoordelijk voor de vergoedingen en arbeidsvoorwaarden van de werknemer tot het einde van de arbeidsovereenkomst.

De voordelen van een detacheringsbureau

Er zijn verschillende voordelen, zowel voor werknemers als voor bedrijven:

 1. Flexibiliteit: Bedrijven kunnen snel en flexibel extra personeel inzetten voor specifieke projecten of tijdelijke pieken in de werkdruk, zonder de verplichting om deze werknemers in vast dienstverband aan te nemen.
 2. Kostenefficiënt: Het uitlenen van werknemers via een detacheringsbureau is vaak goedkoper dan het aannemen van nieuwe werknemers in vast dienstverband, aangezien het bureau verantwoordelijk is voor de vergoedingen, verzekeringen en arbeidsvoorwaarden.
 3. Toegang tot expertise: Bedrijven kunnen snel en eenvoudig toegang krijgen tot specialistische kennis en vaardigheden die ze anders niet in huis hebben.
 4. Werkervaring en opleiding: Werknemers krijgen de kans om meer werkervaring op te doen en nieuwe vaardigheden te leren door bij verschillende bedrijven te werken.
 5. Continuïteit van werk: Werknemers blijven in dienst bij het detacheringsbureau en hoeven zich niet zorgen te maken over werkloosheid als een project beëindigd wordt.
 6. Gemakkelijker werk vinden: Werknemers die via een detacheringsbureau werken, kunnen snel en eenvoudig van baan veranderen zonder hun werkgever te hoeven verlaten.

Wat kost een detacheringsbureau?

De kosten kunnen variëren en zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

 1. Soort werknemer: De vergoeding voor een specialistische werknemer zal hoger zijn dan die voor een algemene arbeider.
 2. Duur van de detachering: De vergoeding voor een korte detachering zal lager zijn dan die voor een langere periode.
 3. Bedrijfsgrootte: Grote bedrijven kunnen meestal profiteren van lagere tarieven dan kleinere bedrijven.
 4. Regio: De vergoedingen kunnen verschillen tussen verschillende regio’s of landen.
 5. Branche: De vergoedingen kunnen variëren afhankelijk van de specifieke branche waarin het bedrijf actief is.

Benieuwd naar andere vormen van werven of naar wat RAAS voor rol vervuld? Lees hier.