Wat doet een interim bureau?

interim bureau

Wat is een interim (bureau)?

Een interim bureau is een organisatie die tijdelijke werknemers ter beschikking stelt aan andere bedrijven of organisaties. Een interim functie is een tijdelijke functie of baan waarin iemand wordt aangesteld om een specifieke taak of rol tijdelijk over te nemen. Het doel van deze functie is om tijdelijke vervanging te bieden bij afwezigheid van een reguliere medewerker, het opvullen van vacatures of het aanpakken van tijdelijke projecten.

Interim professionals hebben vaak specifieke ervaring en expertise. Daarbij worden Interim professionals ingehuurd door bedrijven of organisaties om hun specifieke behoeften aan te pakken. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een interim professional zijn meestal gedefinieerd door de opdrachtgever. Interim kan een effectieve en flexibele oplossing bieden voor bedrijven en organisaties. Daarbij is een interim een tijdelijke ondersteuning, zonder vast contracten aan te gaan of werknemers in dienst te nemen.

De werkwijze van een interim bureau

De werkwijze bestaat uit de volgende stappen:

 1. Vraaganalyse: Het bureau analyseert de vraag van de opdrachtgever en begrijpt hun specifieke behoeften zoals de soort functie, ervaring en vaardigheden die nodig zijn, de duur van de opdracht, enz.
 2. Kandidaatszicht: Het bureau zoekt en selecteert geschikte kandidaten uit zijn netwerk van professionals en presenteert de meest geschikte kandidaten aan de opdrachtgever.
 3. Selectie en plaatsing: Het interim bureau voert screenings- en selectieprocedures uit op de kandidaten en plaatst de geselecteerde professional bij de opdrachtgever.
 4. Opvolging: Het bureau volgt de prestaties van de professional op en ondersteunt hen waar nodig.
 5. Evaluatie en beëindiging: Aan het einde van de opdracht evalueert het interim bureau de prestaties van de interim professional en beëindigt de opdracht.

Deze stappen zorgen ervoor dat het bureau de opdrachtgever snel en effectief kan ondersteunen door hen in contact te brengen met geschikte interim professionals die aan hun specifieke behoeften voldoen.

De voordelen van een interim bureau

Er zijn veel voordelen voor bedrijven en organisaties die samenwerken met een interim bureau:

 1. Flexibiliteit: Bedrijven en organisaties kunnen tijdelijke ondersteuning inhuren zonder vast contracten aan te gaan of werknemers in dienst te nemen.
 2. Snelheid: Interim bureaus kunnen snel en effectief reageren op de behoeften van de opdrachtgever door hun netwerk van professionals te raadplegen.
 3. Deskundigheid: Interim professionals zijn vaak ervaren en deskundig in specifieke functies of industrieën. Hierdoor kunnen interim professionals daarom snel en effectief aan de slag gaan.
 4. Kostenefficiëntie: bureaus nemen veel van de administratieve taken en verantwoordelijkheden op zich. Waardoor bedrijven en organisaties kosten kunnen besparen.
 5. Objectiviteit: Interim professionals hebben vaak een objectieve blik op de organisatie en kunnen daarom nieuwe ideeën en oplossingen aanbieden.
 6. Brede ervaring: Interim professionals hebben vaak een breed scala aan ervaring. Hierdoor kunnen de professionals bedrijven en organisaties ondersteunen met verschillende projecten en opdrachten.

Samenwerken met een interim bureau kan bedrijven en organisaties helpen bij het efficiënt en effectief oplossen van tijdelijke uitdagingen en het realiseren van hun doelen.

Wat zijn de kosten van een interim bureau?

De kosten voor een interim bureau kunnen variëren. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de branche, de locatie, de specifieke expertise en ervaring van de interim professional, de duur van de opdracht en de complexiteit van de taak.

De kosten bestaan meestal uit het salaris van de interim professional. Daarbij komt nog een vergoeding voor het bureau voor hun bemiddeling en administratieve verantwoordelijkheden. Het salaris van de interim professional kan hoger zijn dan het salaris van vast personeel. Dit vanwege hun specifieke expertise en ervaring.

Benieuwd naar andere vormen van werven of naar wat RAAS voor rol vervuld? Lees hier.