Het aantal openstaande vacatures daalt

De vacatures vliegen je nog steeds om de oren, maar na maanden van oplopende spanning is de druk op de arbeidsmarkt wat afgenomen. Voor het eerst in twee jaar daalt het aantal openstaande vacatures.

Eind september stonden er bijna 450.000 vacatures open, 17.000 minder dan aan het einde van het tweede kwartaal. Dit is volgens het CBS de eerste daling sinds 8 kwartalen. Vooral in de handel en horeca werden er minder mensen gezocht, al komen die twee branches nog altijd ruim 128.000 mensen tekort.

Het aantal openstaande vacatures per 100 werklozen is gedaald naar 121

Toch zijn er ook branches waar het aantal openstaande vacatures nog steeds oploopt. In de zorg stonden er 68.000 vacatures open aan het einde van het derde kwartaal, drieduizend meer dan een kwartaal eerder. Ook in het onderwijs en het openbaar bestuur zijn er geen verbeterpunten te zien.

Oorzaak van de daling in openstaande vacatures:

#1. Meer vaste contracten en ZZP’ers

Ondertussen groeide het totaal aantal betaalde banen in Nederland. Het leidt tot een nieuw record van 11.451.000. Dit aantal stijgt voor het negende kwartaal op rij. Volgens het CBS kwamen er vooral banen bij in de horeca, vervoer en bouw.

Volgens het statistiekbureau krijgen werknemers steeds vaker vastigheid geboden in hun contracten en neemt het aantal flexkrachten af. De daling komt vooral doordat veel flexkrachten een vast contract krijgen aangeboden. 

Het aantal zzp’ers groeide in het afgelopen kwartaal nog wel en kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op totaal 1,6 miljoen.

#2. Meer ontslagaanvragen door bedrijven

Naast de daling van openstaande vacatures bleek dat bedrijven meer ontslagaanvragen indienen. Dit komt omdat sommige bedrijven vanwege de economische onzekere tijden voorzichtiger zijn geworden met het aannemen van nieuwe mensen. De prijzen stijgen hard en het vertrouwen van consumenten daalt. Een aantal bedrijven voerde de afgelopen maanden zelfs een complete vacaturestop in.

Dat de krapte afneemt, is een nieuw teken dat er een economische omslag gaande is. Volgens de eerste berekening van het CBS, op basis van nu beschikbare gegevens, daalde het bruto binnenlands product dan ook in het derde kwartaal van 2022 met 0,2 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Dat komt doordat er minder is geïnvesteerd en dan vooral in woningen en infrastructuur.

Gevolg van de daling in openstaande vacatures

#1. Stijging in het aantal werklozen

Het aantal werklozen groeide in het derde kwartaal voor het eerst sinds een jaar en staat op 372.000, ofwel 3,7 procent van de beroepsbevolking. Een kwartaal eerder was dat nog 3,3 procent.

De groei komt volgens het CBS deels doordat meer mensen hun baan verloren en mensen niet direct aansluiting vinden op een nieuwe baan.

De daling in openstaande vacatures is een goed vooruitzicht in een stabiele arbeidsmarkt. Maar tegelijkertijd zijn er nog steeds branches waar er wel stijging te zien is in openstaande vacatures. Het blijft nog altijd cruciaal om bedrijfsprocessen aan te passen zodat er geen problemen ontstaan door personeelstekort. Om hierbij te helpen geven we 27 oplossingen.