Een goede onboarding: zo behoud je nieuw talent

Onboarding

Doordat het vinden van nieuw talent zo uitdagend is gaat er veel tijd en energie zitten in deze zoektocht. In de huidige arbeidsmarkt is het dan ook cruciaal dat de candidate experience van het sollicitatieproces wordt geoptimaliseerd. Hoe belangrijk de zoektocht naar nieuw talent is, zo belangrijk is het behouden van dit talent. Je wilt natuurlijk niet dat de tijd en energie die je hebt gestoken in het zoeken en overhalen van kandidaten voor niks is geweest.

Het behouden van talent begint allemaal bij de startweken van de nieuwe werknemers, de onboarding.

Wat is een onboarding?

Onboarding is de eerste fase van een nieuwe werknemer in het bedrijf. Dit is een spannend moment voor nieuwkomers. Ze worden overspoeld met nieuwe indrukken, informatie en kennismakingen. Voor de werkgever is het van belang om nieuw talent zo goed mogelijk te laten landen. Met een goede onboarding zorg je voor een vliegende start.

Dit gaat verder dan het wijzen op de juiste werkplek en de koffieautomaat. Het gaat over de manier van werken, de organisatiecultuur, de samenwerking met collega’s en verwachtingsmanagement.

Het doel van een onboarding is dat nieuwe medewerkers zich snel verbonden voelen met de organisatie en de cultuur. Alleen dan komt de intrinsieke motivatie naar boven om mee te werken aan de doelen van een organisatie. Zowel de nieuwe medewerker als het bedrijf profileert van een goede onboarding.

Onderdelen van een goede onboarding

Dit verschilt per organisatie en hangt af van de bedrijfsgrootte, branche en bedrijfscultuur. Toch kan er aan de hand van de vier C’s een opzet worden gemaakt waaruit een goede onboarding moet bestaan.

  • Connectie

De nieuwe medewerker moet een connectie voelen met de organisatie en vol trots kunnen vertellen dat hij of zij voor dit bedrijf werkt. Deze connectie komt niet tot stand door alleen een missie en visie te delen. Deel relevante bedrijfsinformatie, maak een cultuurboek en stel collega’s voor die de persoon nodig zal hebben tijdens het dagelijkse werk.

  • Cultuur

Tijdens het sollicitatieproces is er gepraat over de cultuur binnen het bedrijf. Tijdens de onboarding moet dit terug komen en duidelijk worden gecommuniceerd. Waar sta je voor als organisatie en hoe behandeld iedereen elkaar. Hierbij kan de hulp van een ‘buddy’ die al langer werkt binnen de organisatie goed helpen.

Daarnaast is het ook heel belangrijk dat deze cultuur overeenkomt met de beloftes tijdens het sollicitatiegesprek. Zijn de verwachtingen anders dan de werkelijkheid kan de nieuwe werknemer alsnog afhaken. Dit moet dus goed afgestemd zijn met de candidate experience van het sollicitatieproces.

  • Compliance

Compliance staat voor de naleving van regels en het beleid dat binnen de organisatie geldt. Dit kan goed verwerkt worden in een digitaal inwerkingstraject. Met goede vormgeving en speelse elementen blijven deze regels vaak beter hangen.

  • Clarification

De laatste C omvat alles wat met verwachtingen te maken heeft. Dit is het onderdeel wat vaak misgaat tijdens de onboarding. Zorg dat je tijdens het sollicitatieproces al goed helder communiceert wat de rol inhoudt en schep een realistisch beeld van de werkzaamheden.

Waarom is het onboardingsproces zo belangrijk

Een goed onboardingsproces zorgt voor binding tussen talent en de organisatie. Dit zorgt op lange termijn voor goede resultaten en het behoud van talent.

Uit onderzoek onder 4000 werknemers, blijkt dat 10% alweer weg is binnen een paar dagen en nog eens 9% in de maanden erna. 15% zegt dat slechte onboarding de reden was van vertrek.

Met een goed onboardingsproces bespaar je kosten op twee verschillende manieren. Allereerst kan het ontbreken van dit proces, of het aanbieden van een onboarding die tekortschieten, zorgen voor vroegtijdig vertrek van een nieuwe medewerker. Dat zou betekenen dat de tijd en moeite die je in deze nieuwe werknemer hebt gestoken voor niks is geweest. Je moet weer opzoek naar nieuw talent wat geld kost.

Daarnaast kan met een goede onboarding talent eerder 100% worden ingezet. Ze presteren eerder optimaal wat geld oplevert.

Wist je dat: 50% van de medewerkers in de eerste zes maanden besluit, bewust of onbewust, of ze voor een bedrijf blijven werken.

Het effect van een goede onboarding

  • Waarborging van kwaliteit en consistentie in werknemers
  • Behoud van talent
  • Kostenbesparing
  • Het creëert ambassadeurs
  • Minder uitval waardoor je minder energie hoeft te steken in het zoeken van nieuw talent.